LOGIN

Reference

Výběr realizovaných projektů

Zawiercie-Borowe pole


V rámci tohoto projektu jsme provedli dodávky projektu, materiálu a montáže trakčního vedení (ARCAS-EL) 3kV DC s dvojitý trolejovým drátem a dvojitým nosným lanem.

Pardubice

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích


Jedná se o přednádražní prostor v Pardubicích. Nově bylo zatrolejováno nástupiště pro TBUS. Odborně byly instalovány moderní a lehké armatury společnosti Elektroline.

Materiál a instalace:

 • montáž 3 elektrických rádiových výhybek
 • montáž 3 mechanických výhybek
 • montáž 3 TBUS křížení
 • instalace 5850m trolejového drátu 
 • instalace napájecích kabelů v celkové délce 525 m

Jihlava

Trolejové vedení ulice Vrchlického v Jihlavě


Jde o nově postavenou trolejbusovou trať, která propojila sídliště Dolina a Horní Kosov s nemocnicí a centrem města. V rámci stavby byly trolejovým vedením vybaveny mj. dvě křižovatky typu „T“ a jeden kruhový objezd. Odborně byly instalovány moderní a lehké armatury společnosti Elektroline.

Materiál a instalace:

 • montáž 9 elektrických rádiových výhybek (včetně signalizace)
 • montáž 9 mechanických výhybek
 • montáž 9 TBUS křížení
 • instalace přes 11 000m trolejového drátu 
 • instalace napájecích kabelů v celkové délce 1000m

Plzeň


Firma Elektroline byla odpovědná za kompletní dodávku a montáž trakčního vedení 25 kV AC (ARCAS-EL) v železniční stanici Plzeň hl. n.


Úpořiny


Firma Elektroline byla odpovědná za kompletní dodávku a montáž automatického systému elektrického ohřevu výměn (EOV), distribuční trafostanice 22/0,4kV a záložního motogenerátoru v železniční stanici Úpořiny.

Žďár nad Sázavou


Firma Elektroline a.s. byla odpovědná za kompletní dodávku a montáž trakčního vedení 25 kV AC (ARCAS-EL) v mezistaničním úseku Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou.

Horažďovice předměstí

Rekonstrukce železniční stanice Horažďovice předměstí


Firma Elektroline a.s. byla odpovědná za kompletní dodávku a montáž trakčního vedení 25 kV AC (ARCAS-EL); dálkového ovládání úsekových odpojovačů; rozvodů nízkého a vysokého napětí; osvětlení železniční stanice; dodávku a montáž distribučních trafostanic 27/2x0,2 kV pro zabezpečovací zařízení, 25/0,4 kV pro elektrický ohřev výhybek (EOV) a 25/3 kV pro elektrické předtápěcí zařízení pro železniční vozy, dodávku a montáž automatického systému elektrického ohřevu výměn (EOV) a dálkového ovládání osvětlení a EOV v železniční stanici Horažďovice předměstí.

Ploiesti


Rozšíření veřejné dopravy prodloužením tramvajové linky 101:

Rozsah prací na tomto projektu:

 • instalace trakčního vedení v celkové délce 7.7km 
 • přepěťová ochrana trakčního vedení
 • dodávky trakčního materiáluCraiova

Rozvoj ekologické dopravy ve městě Craiova


Rozsah prací na tomto projektu:

 • instalace trakčního vedení v celkové délce 15.6km 
 • přepěťová ochrana trakčního vedení
 • dodávky trakčního materiálu

Rotterdam

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Spinozaweg – Molenvliet


Rekonstrukce tramvajové trati.

 • Výměna standardního napínacího ústrojí za napínací ústrojí Tensorex
 • Výměna odpojovačů
 • Výměna děličů
 • Instalace bleskojistek
 • Regulace vedení
 • Kotvení sloupů
 • Demontáž a instalace OCL při výměně sloupů 

Klatovy – Železná Ruda


Firma Elektroline byla odpovědná za kompletní dodávku a montáž automatického systému elektrického ohřevů výměn (EOV) v 6ti železničních stanicích (Janovice nad Úhlavou, Nýrsko, Zelená Lhota, Hamry - Hojsova Stráž, Špičák, Železná Ruda – Alžbětín), a dálkového dohledu ze žst. Železná Ruda - Alžbětín.

Adršpach


Firma Elektroline byla odpovědná za kompletní dodávku a montáž automatického systému elektrického ohřevu výměn (EOV) v železniční stanici Adršpach a dálkového dohledu ze žst. Teplice nad Metují.