Tento web využívá sílu moderních technologií. Odladěn byl pro Google Chrome a Mozilla Firefox. Poběží i v řadě dalších moderních prohlížečích s plnou implementací standardů. V případě používání prohlížeče, jenž nepodporuje moderní webové standardy plně, např. Internet Explorer, Microsoft Edge, nemůžeme zaručit úplnou funkci webu a jeho korektní zobrazení.

LOGIN

Reference

Výběr realizovaných projektů

Brusel

Lesbroussart Street


 • Demontáž stávajícího vedení
 • Montáž nového trolejového vedení (délka trolejového drátu 1000m)
 • GPR výložníky, napájecí kabely, úsekové děliče

"The realisation was carried out in the period 2018-2019 according the time shedule, in accordance with the contract signed with general contractor. The hand over of contract including all professional tests and commisions in the time, without defects and backlogs and in the quality corresponding to modem requests in realisation according to the European norms and specifications. Our company was fully satisfied with the performed works, as well with professional attitude of Elektroline personnel".

Brusel

Teichman-Van Praet-Elisabeth


 • Demontáž stávajícího vedení
 • Instalace nového trolejového veddení (délka TD 3 650m)
 • Dodávky materiálu a instalce nových výložníků, napájecích kabelů, napínacích mechanismů TD, úsekových děličů a dalších komponentů TV

Brusel

Mostová izolační ochrana , ulice Tentoonstellinglann


Konstrukční řešení projektu (nosné kontrukce bez nutnosti vrtání do pláště mostu )


Dodání speciálního ochranného izolačního materiálu


Mostová izolační ochrana (Železniční a Betonový most ) 300m2


Montáž nosné konstrukce a izolačních desek

Rotterdam

Linker Rottekade


Demontáž stávajícího trolejového vedení

Instalace nového trolejového vedení ( délka troleje - 1400m ) 

Montáž nových komponentů trolejového vedení , GRP výložníků , napájecích kabelů, odpojovače, bleskojistek , Tensorexů, děličů

Přímý úsek   700m / Kompenzovaný systém /

1400m /oba směry/

                 


The realization was carried out in the 2018 according the time shedule, in accordance with the contract signed with general contractor.

The hand over of contract including all professional tests and commisions in the time, without defects and backlogs and in the quality corresponding to modern requests in realisation according to the European norms and specifications. Our company was fully satisfied with the performed works, as well with professional attitude of Elektroline personnel.

Brusel

Simonis - Rigid and standard catenary


Konstrukční řešení projektu, Dodávka materiálu

Demontáž původních komponentů OCL, pro nosnou síť trolejového vedení byly použity GRP konzole pr. 76mm, Instalace  Al profilů vč. křížení a výměnných polí, Montáž nových trolejí, Instalace nových součástí OCL, Montáž napájecích kabelů a děličů


(Trolejové vedení - Al profily  -  1050m)

(Standardní trolejové vedení  -    260m)


Rotterdam

Nieuwe Binnenweg


 • Montáž trolejového vedení v délce 2 000m dvoustopě
 • Demontáž stávajícího vedení
 • Dodávka a montáž komponentů pro TV (duté vypěněné GRP výložníky, napájecí kabely, trakční odpojovače, bleskojistky, napínací mechanizmus TD, úsekové děliče)

Jihlava

Trolejové vedení ulice Vrchlického v Jihlavě


Jde o nově postavenou trolejbusovou trať, která propojila sídliště Dolina a Horní Kosov s nemocnicí a centrem města. V rámci stavby byly trolejovým vedením vybaveny mj. dvě křižovatky typu „T“ a jeden kruhový objezd. Odborně byly instalovány moderní a lehké armatury společnosti Elektroline.

Materiál a instalace:

 • montáž 9 elektrických rádiových výhybek (včetně signalizace)
 • montáž 9 mechanických výhybek
 • montáž 9 TBUS křížení
 • instalace přes 11 000m trolejového drátu 
 • instalace napájecích kabelů v celkové délce 1000m

Úpořiny


Firma Elektroline byla odpovědná za kompletní dodávku a montáž automatického systému elektrického ohřevu výměn (EOV), distribuční trafostanice 22/0,4kV a záložního motogenerátoru v železniční stanici Úpořiny.


Zawiercie-Borowe pole


V rámci tohoto projektu jsme provedli dodávky projektu, materiálu a montáže trakčního vedení (ARCAS-EL) 3kV DC s dvojitý trolejovým drátem a dvojitým nosným lanem.

Pardubice

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích


Jedná se o přednádražní prostor v Pardubicích. Nově bylo zatrolejováno nástupiště pro TBUS. Odborně byly instalovány moderní a lehké armatury společnosti Elektroline.

Materiál a instalace:

 • montáž 3 elektrických rádiových výhybek
 • montáž 3 mechanických výhybek
 • montáž 3 TBUS křížení
 • instalace 5850m trolejového drátu 
 • instalace napájecích kabelů v celkové délce 525 m

Rotterdam

Spinozaweg - Molenvliet


 • Instalace nových výložníků
 • Instalace nových odpojovačů
 • Instalace nových děličů

Práce byla provedena v souladu se stanovenými předpisy, z přejímky  nevzešly žádné konkrétní připomínky.


Rotterdam

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Spinozaweg – Molenvliet


Rekonstrukce tramvajové trati.

 • Výměna standardního napínacího ústrojí za napínací ústrojí Tensorex
 • Výměna odpojovačů
 • Výměna děličů
 • Instalace bleskojistek
 • Regulace vedení
 • Kotvení sloupů
 • Demontáž a instalace OCL při výměně sloupů