LOGIN

Reference

Výběr realizovaných projektů

Brusel

Lesbroussart Street


 • Demontáž stávajícího vedení
 • Montáž nového trolejového vedení (délka trolejového drátu 1000m)
 • GPR výložníky, napájecí kabely, úsekové děliče

"The realisation was carried out in the period 2018-2019 according the time shedule, in accordance with the contract signed with general contractor. The hand over of contract including all professional tests and commisions in the time, without defects and backlogs and in the quality corresponding to modem requests in realisation according to the European norms and specifications. Our company was fully satisfied with the performed works, as well with professional attitude of Elektroline personnel".

Brusel

Teichman-Van Praet-Elisabeth


 • Demontáž stávajícího vedení
 • Instalace nového trolejového veddení (délka TD 3 650m)
 • Dodávky materiálu a instalce nových výložníků, napájecích kabelů, napínacích mechanismů TD, úsekových děličů a dalších komponentů TV

Antverpy

BRABO ANTWERPEN


Dodávky materiálu pro tramvajovou trať. Trolejový drát v délce 2 000m:

 • trolejové závěsy (Delta, boční držáky)
 • sklolaminátové duté (pěnou plněné) výložníky
 • tramvajové děliče izolátory
 • bleskojistky
 • svorkový materiál

Antverpy

Londenbrug: Brabo 2 Antwerpen


Pro tento projekt jsme dodali speciální řešení trakčního úseku, který je v místě zvedacího mostu. Napájení systému je v tomto úseku během zvedání/padání mostu  automaticky přerušeno pomocí speciálních pružinových konstrukcí a děličů.


Brusel

TRAM linka 8, Tervueren - Rodebeek


Dodávky materiálu pro tramvajovou trať.

 • trolejové závěsy (Delta, boční držáky)
 • sklolaminátové výložníky
 • tramvajové děliče izolátory
 • bleskojistky
 • svorkový materiál


Brusel

Mostová izolační ochrana , ulice Tentoonstellinglann


Konstrukční řešení projektu (nosné kontrukce bez nutnosti vrtání do pláště mostu )


Dodání speciálního ochranného izolačního materiálu


Mostová izolační ochrana (Železniční a Betonový most ) 300m2


Montáž nosné konstrukce a izolačních desek

Plzeň

Bateriová napájecí stanice v Plzni


Bateriová stanice je umístěna na ulici Heyrovského na Borech. Během rekonstrukce měnírny Bory bude BS sloužit pro podporu napájení, které bude provedeno náhradním způsobem z daleké měnírny Hydro.

Rotterdam

Linker Rottekade


Demontáž stávajícího trolejového vedení

Instalace nového trolejového vedení ( délka troleje - 1400m ) 

Montáž nových komponentů trolejového vedení , GRP výložníků , napájecích kabelů, odpojovače, bleskojistek , Tensorexů, děličů

Přímý úsek   700m / Kompenzovaný systém /

1400m /oba směry/

                 


The realization was carried out in the 2018 according the time shedule, in accordance with the contract signed with general contractor.

The hand over of contract including all professional tests and commisions in the time, without defects and backlogs and in the quality corresponding to modern requests in realisation according to the European norms and specifications. Our company was fully satisfied with the performed works, as well with professional attitude of Elektroline personnel.

Rotterdam

Ul. Provenierssingel


Dodávka a montáž komponentů pro TV v blízkosti roterdamského hlavního nádraží (duté vypěněné GRP výložníky, napájecí kabely, trakční odpojovače, bleskojistky, napínací mechanizmus TD, úsekové děliče).

Rotterdam

Ul. Weena


Dodávka a montáž komponentů pro TV (duté vypěněné GRP výložníky, napájecí kabely, trakční odpojovače, bleskojistky, napínací mechanizmus TD, úsekové děliče).


Zlín

Instalace první napájecí stanice ve Zlíně


Nabíjecí stanice je umístěna na točně trolejbusu, kde končí trolejové vedení. Trolejbusy pokračují ještě další 4km bez trolejového vedení při jízdě na baterie. Parciální trolejbusy po zpětném připojení na trakční vedení odebírají proud pro nabíjení baterií.

Brusel

Simonis - Rigid and standard catenary


Konstrukční řešení projektu, Dodávka materiálu

Demontáž původních komponentů OCL, pro nosnou síť trolejového vedení byly použity GRP konzole pr. 76mm, Instalace  Al profilů vč. křížení a výměnných polí, Montáž nových trolejí, Instalace nových součástí OCL, Montáž napájecích kabelů a děličů


(Trolejové vedení - Al profily  -  1050m)

(Standardní trolejové vedení  -    260m)