LOGIN

Reference

Výběr realizovaných projektů

Pardubice

rekonstrukce TBUS křižovatky Na Veselce


generální rekonstrukce křížení TBUS tratí v tahovém provedení

Utrecht

Sunny line


Jde o rekonstrukci trakčního vedení dvou úseků tramvajové tratě:

- úsek C-3 km dvoukolejně

- a úsek D-7 km dvoukolejně

TV bylo v celém úseku dvoukolejné tratě cca 10km demontováno ( ELL, Colas Rail, K+M), stožáry jsou ponechány stávající.

Práce jsou  prováděny ve dvou pracovních skupinách a směnách (ranní, odpolední).  Pracují 4 montážní skupiny, kdy  na Tv pracuje 20 – 24 lidí.

Z důvodu krátké doby výstavby byla všechna ramena předmontována ve výrobním závodě Elektroline dle předem připravené dokumentace. Příprava dokumentace a jednání ohledně systému probíhaly již od začátku roku 2020

Montáž nového TV,

  • Řetězovkové vedení NL+TD
  • Zavěšeno GFG řetězovková ramena, drážní systém 150 cm , včetně dvou tunelů, snížený systém řetězovky na 40cm
  • Kotvení Tensorex
Czestochowa

Smyčka Raków


dodávka materiálu pro trakční vedení

Freiburg

Neue Messe Freiburg


Dodávka materiálu a montáž trakčního tramvajového vedení včetně trakčních sloupů.

Stavba je ještě v běhu. Průběh výstavby malinko zkomplikovala situace kolem Koronaviru.Červená nad Vltavou

osvětlení Červená


Firma Elektroline byla odpovědná za dodávku a montáž veřejného osvětlení, vč. řídícího rozváděče RDOOS/EOV v železniční stanici Červená nad Vltavou.

Czestochowa

Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie


modernizace tramvajových tratí formou vyprojektuj a buduj

předmětem dodávky byly systémy ovládání výhybek a dodávka trakčního materiálu

Plzeň

Most - Plzeň uzel 2


dodávka materiálu včetně montáže trakčního vedení pro TRAM a TBUS.

V této křižovatce jsou namontována speciální křížení, která umožňují oběma trakcím ( TRAM i TBUS) projíždět přes křížení s proudem. Pantograf je stále pod napětím

Plzeň

Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka


Dodávka materiálu pro TBUS trakční vedení

pro tuto stavbu jsme dodaly na zakázku vyrovbené křížení pro křížení 3 směrů


Plzeň

Terminál Šumavská


Dodávka materiálu a odborná pomoc při montáži trakčního vedení

Automaticky ovládané TBUS výhybky VETRA

Záhoří

osvětlení


Firma Elektroline byla odpovědná za dodávku a montáž veřejného osvětlení, vč. řídícího rozváděče RDOOS/EOV v železniční stanici Záhoří.

Brusel

Lesbroussart Street


  • Demontáž stávajícího vedení
  • Montáž nového trolejového vedení (délka trolejového drátu 1000m)
  • GPR výložníky, napájecí kabely, úsekové děliče

"The realisation was carried out in the period 2018-2019 according the time shedule, in accordance with the contract signed with general contractor. The hand over of contract including all professional tests and commisions in the time, without defects and backlogs and in the quality corresponding to modem requests in realisation according to the European norms and specifications. Our company was fully satisfied with the performed works, as well with professional attitude of Elektroline personnel".

Brusel

Teichman-Van Praet-Elisabeth


  • Demontáž stávajícího vedení
  • Instalace nového trolejového veddení (délka TD 3 650m)
  • Dodávky materiálu a instalce nových výložníků, napájecích kabelů, napínacích mechanismů TD, úsekových děličů a dalších komponentů TV