Náhradní díly
Seznam náhradních dílů
0  upevnění
0.1  na HEB sloupy
0.2  na kulaté sloupy
0.3  na stěnu
1.  převěsy
1.1  na lano

1.1.1  1-stožár

1.1.2  2-stožáry

1.1.3  3-stožáry

1.1.4  zeď

1.2   KEVLAR

1.2.2  2-stožáry

1.2.3  3-stožáry

1.2.4  zeď

1.3  PARAFIL

1.3.2  2 - stožáry

1.3.3  3 - stožáry

1.3.4  zeď

2.  výložníky
2.1  GFK výložník

2.1.1  1x55mm

2.1.2  2x55 mm

2.1.3  1x76 mm

2.1.4  řetězovka jednoduchá

2.1.5  řetězovka dvojitá

2.1.6  řetězovka dvojitá zesílená

2.2  ocelový výložník

2.2.1  jednoduchý

2.2.2  řetězovka jednoduchá

3.  trolejové závěsy
3.1  1 trolejový drát

3.1.1  na lano

3.1.2  na výložník

3.1.3  na PARAFIL / KEVLAR

3.1.4  na strop/do tunelu

3.2  2 trolejové dráty

3.2.1  na lano

3.2.2  na výložník

3.2.3  na PARAFIL / KEVLAR

3.2.4  na strop/do tunelu

4.  kotvení & napínání
4.1  pevné kotvení
4.2  pohyblivé kotvení

4.2.1  na HEB stožár

4.2.2  na kulatý stožár

4.2.3  on zeď

4.3  výměnné pole
4.4  pevný bod & nosné sítě
5.  řetězovka
5.1  příčné pole
5.2  podélné pole
6.  dělení & napájení
6.1  úsekové děliče
6.2  kabely

6.2.1  na lano

6.2.2  na výložník

6.2.3  Kolejové propoje

6.3  bleskojistky
6.4  odpojovače

6.4.1  motorový pohon

6.4.2  ruční pohon

6.5  Beznapěťový stav
7.  výhybky & křížení
7.1  křížení
7.2  přestavník
8.  Archiv