Spare parts
List of spare parts
1.  převěsy
1.1  na lano

1.1.1  1-stožár

1.1.2  2-stožáry

1.1.3  3-stožáry

1.1.4  zeď

1.2  na PARAFIL / KEVLAR

1.2.1  1-stožár

1.2.2  2-stožáry

1.2.3  3-stožáry

1.2.4  zeď

2.  výložníky
2.1  GFK

2.1.2  1x55 mm

2.1.5  2x55 mm

2.1.4   1x76mm

2.1.1  55+55

2.1.3  pro řetězovku

2.2  ocelový výložník

2.2.1  jednoduchý

3.  trolejové závěsy
3.1  na lano

3.1.1  standard

3.1.2  ATYP

3.2  na výložník

3.2.1  STANDARD

3.2.2  ATYP

3.3  na PARAFIL / KEVLAR

3.3.1  STANDARD

3.3.2  ATYP

3.4  na strop/do tunelu
3.5  speciální závěsy
4.  kotvení & napínání
4.1  pevné kotvení
4.2  pohyblivé kotvení

4.2.1  na HEB stožár

4.2.1  na kulatý stožár

4.2.3  on zeď

4.3  výměnné pole
4.4  pevný bod & nosné sítě
5.  řetězovka
5.1  příčné pole
5.2  podélné pole
6.  dělení & napájení
6.1  úsekové děliče
6.2  kabely

6.2.1  na lano

6.2.2  na výložník

6.3  bleskojistky
6.4  odpojovače

6.4.1  motorový pohon

6.4.2  ruční pohon

6.5  Beznapěťový stav
7.  Výhybky
7.1  Mechanické

7.1.1  10°

7.1.2  20°

7.2  Elektrické - RADIO

7.2.1  10°

7.2.2  20°

7.3  Elektrické - VETRA

7.3.1  10°

7.3.2  20°

7.4  Elektrické - VETRA LIGHT

7.4.1  10°

7.4.2  20°

7.5  Elektrické - elektromagnetické

7.5.1  10°

7.5.2  20°

7.6  TMxTB křížení