Резервни части
Списък на резервни части
Отдел сигнализация използва различна информационна система и онлайн каталогът все още не е наличен. За повече информация, моля свържете се с контактите по-долу:

David Válek

+420 732 902 014

Lukáš Doležal

+420 778 706 000
… Или продължете към страницата с продуктово портфолио: „Сигнални Системи“ или „Point Machines“.
x
1.  switch points
1.1  point machines

1.1.1  el-hydraulic

1.1.2  mechanical

1.2  control systems
2.  VETRA
2.1  onboard VETRA
2.2  wayside VETRA