LOGIN

Profil


ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

Povinnosti spojené s uváděním přenosných a průmyslových baterií a akumulátorů na trh plní naši dodavatelé baterií a akumulátorů prostřednictvím

kolektivních systémů REMA Battery s.r.o. a ECOBAT s.r.o. 

Baterie a akumulátory zabudované do elektrozařízení uváděného na trh v České republice firmou Elektroline a.s. lze po ukončení životnosti odevzdat na místo

zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů (zřízené na základě smlouvy s firmou ECOBAT s.r.o.) přímo na sídle společnosti Elektroline a.s.,

K Ládví 1805/20, Praha 8.

 

REACH informace

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 33 odst. 1: 

Společnost Elektroline informuje, že její výrobky vyráběné z mosazi obsahují olovo (Pb) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostních. Olovo (Pb) je na seznamu látek SVHC.

SCIP čísla jednotlivých oznámení mosazných výrobků do SCIP databáze společnost Elektroline a.s. poskytuje zákazníkům na vyžádání. 

Dále společnost Elektroline informuje, že její elektro výrobky obsahují minimální množství olova (Pb).